Starte AS

Start AS raskt og problemfritt!

Hjem Hylleselskap Ferdig registrert aksjeselskap Starte firma Starte aksjeselskap Starte Nuf

Starte AS med organisasjons nummer og bankkonto på timen!

Fra Kun K100,- Inkl. Mva


Starte Nuf firma og få firmaet levert på epost innen 3 timer.

Kun Kr 900,- Inkl. Mva


Starte AS Nå! Registrer Nuf firma Nå!

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

Mobil: 486 300 24 - 24/7/365

Bedriftsrådgivning og Rekruttering AS, Org. Nr.: 967705373 - Junkerveien 8 - 1367 Snarøya -  Epost: post@starte-as.com  -  Telefon :  486 300 24  

Aksjeselskap selskapsformen som bør velges av alle som skal ha eget firma som hovedinntektskilde. For de som skal drive næring i tillegg til fast jobb i en annen bedrift, er som oftest NUF godt nok. Det frarådes å starte et enkeltpersonforetak

I aksjeselskap har ikke eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Organisasjonsformen blir betraktet som en egen juridisk enhet. Derfor anbefales AS for alle som skal drive med en viss risiko, for å unngå at eiernes personlige økonomi må ta støyten hvis bedriften skulle gå under. I et AS kan eieren ansette seg selv, og får dermed bedre sykepenge- og trygdeordninger enn om vedkommende skulle være eier av eget enkeltperson foretak.

Hvis selskapet går dårlig kan eierne kun tape aksjekapitalen, og kreditorer kan ikke gå etter eierne som privatpersoner. Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien, og tilsetter daglig leder, ofte kalt daglig leder. AS er godt egnet som holdingselskap for andre selskaper, f.eks. selskaper som startes sammen med andre.

For å starte et AS kreves det en aksjekapital tilsvarende kr 30 000 kroner eller mer. Det er mulig å starte opp med hele eller deler av aksjekapitalen i fysiske eiendeler. Dette kalles ting innskudd, og kan bestå av f.eks. Varelager, maskiner, kontormøbler, kjøretøyer, datautstyr eller eiendom.

Fordeler med Aksjeselskap

Du kan være ansatt i din egen bedrift og får rett til dagpenger ved arbeidsløshet, og sykepenger fra dag én. Selskapet betaler de første 16 dagene, Folketrygden resten.

•  Status som ansatt gir deg minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn tilsvarende for næringsdrivende

•  Lav risiko, ikke personlig ansvar.

•  Blir tatt seriøst. Viser tyngde.

•  Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere etter hvert.

•  Ingen personbeskatning på overskudd som står i selskapet.

•  Som ansatt i eget AS har du rett til å permittere deg selv med dagpenger.

•  Reiser, diett og bilgodtgjørelse etter Statens satser. Du trenger ikke levere bilag ut over den dokumentasjon som statens reiseregulativ og ligningsmyndighetene krever.

•  Fridager for syke barn, ferie og feriepenger. Trekkes som utgifter i selskapet.

Skatteplanlegging: Du kan bruke selskapet som sparebøsse og unngå løpende skattlegging. Fra 2006 er utbytte fra AS skattlagt med 28 prosent. Selskapsformen ble dermed mindre gunstig enn tidligere, da man kunne ta utbytte i stedet for lønn. Skattefordelen er likevel tilstede hvis du kan la være å ta utbytte. Du betaler kun skatt på næringsoverskuddet, og utsetter utbytteskatten.

•  AS kan være eier i andre selskaper og motta skattefritt utbytte. Derfor er det populært med såkalte holdingselskaper som brukes til kun å eie aksjer i andre foretak. Gevinst fra omsetning av aksjer eller utbytte skattlegges ikke før aksjonærene i eierselskapet bestemmer at pengene skal tas ut.

•  Aksjonærene i et AS kan få lavere formueskatt enn innehaver av enkeltpersonforetak. Formueverdien i et ikke børsnotert    AS er satt til kun 65 prosent av totalverdi.

•  Grunnlaget for arveavgift er lavere for aksjeeiere i et ikke børsnotert AS enn for andre næringsdrivende. I et AS     reduseres grunnlaget av aksjeverdien til 30 prosent.

Ulemper med AS

Flere formaliteter å forholde seg til. En forenkling av aksjeloven og prosedyrene er foreslått og skal behandles i løpet av 2012.

Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og for andre du ansetter. Satsen er 14,1 prosent (utkantstrøk har lavere satser).

Regler om utbytte i henhold Aksjeloven § 8-1 hindrer løpende uttak av midler fra selskapet. Unntaket er NUF

Mulig høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør.