Starte AS

Start AS raskt og problemfritt!

Hjem Hylleselskap Ferdig registrert aksjeselskap Starte firma Starte aksjeselskap Starte Nuf

Starte AS med organisasjons nummer og bankkonto på timen!

Fra Kun K100,- Inkl. Mva


Starte Nuf firma og få firmaet levert på epost innen 3 timer.

Kun Kr 900,- Inkl. Mva


Starte AS Nå! Registrer Nuf firma Nå!

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

Mobil: 486 300 24 - 24/7/365

Bedriftsrådgivning og Rekruttering AS, Org. Nr.: 967705373 - Junkerveien 8 - 1367 Snarøya -  Epost: post@starte-as.com  -  Telefon :  486 300 24  

Aksjeselskap som holdingselskap

Holdingselskaper er en måte å la et selskap eie aksjer i andre foretak, i stedet for at du står som personlig eier. Dette har flere fordeler.

I 2005 innførte staten for første gang skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført. Den gjør at selskaper ikke betaler skatt på utbytte det mottar, eller på gevinster ved aksjesalg.

Hvis tre kamerater starter et aksjeselskap sammen, kan hver av dem opprette et eget aksjeselskap i tillegg til felles-selskapet, som står som eier av sine respektive 1/3 av aksjene.

Gevinster fra omsetning av aksjer eller utbytte fra felles-selskapet overføres til stifternes respektive holdingselskaper, og skattlegges ikke før eierne bestemmer seg for at pengene skal tas ut til privat forbruk. Dermed får eierne mulighet til å utsette skattleggingen av pengene hvis de ønsker.Holdingselskap utgjør en ekstra kostnad til regnskapsførsel og oppstartskostnader, men ulempene kan forsvare fordelene i følgende scenarier:

Selskap med eiendomsportefølje

Salg og overdragelse av aksjene i holdingselskapet til ny eier. Vil ikke utløse; dokumentavgift til staten, ved tinglysning av skjøte. Avgiften er pr. i dag 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Les mer

Salg av bedriften

Dersom det kan bli aktuelt for eieren/eierne av en suksessbedrift å selge seg ut på et senere tidspunkt, er holdingselskap svært gunstig. Ved salg av en bedrift kan det utløses en milliongevinst, som vanligvis ville gitt selgeren personlig skatteplikt umiddelbart. Med et holdingselskap kan pengene stå “på bok” og videreinvesteres i andre selskaper uten at det betales skatt. Eieren kan ta ut lønn eller utbytte fra holdingselskapet i mindre porsjoner, og betaler først skatt når dette blir gjort.

Uenighet om utbytte mellom flere eiere

Når Jon trenger penger til å bygge nytt hus og Knut allerede har nok penger i banken, kan det bli krangel om de skal ta utbytte fra sitt felles AS, eller la pengene bli stående i selskapet. Hvis Knut og Jon er personlige aksjonærer vil et utbytte bety at de begge må betale skatt privat når pengene tas ut. For Knut er dette et unødvendig tap av penger, mens det for Jon er et nødvendig onde hvis han skal få råd til nytt hus.Problemet ville ha vært eliminert hvis Knut og Jon hadde hatt hvert sitt private holdingselskap. Da kunne begge tatt sitt utbytte over til holdingselskapet, og disponert det som de ville. Jon ville kunne ta utbytte fra holdingselskapet, mens Jon kunne latt pengene godgjøre seg i selskapet, eller reinvestert i f. eks. eiendommer eller aksjer uten å utløse privat skatteplikt.

Eiere med flere eierinteresser samtidig

Hvis du som forretningsmann eller -kvinne skal være involvert i flere selskaper og drive med flere aktiviteter samtidig, er det smart å ha et holdingselskap som kan stå som eier av de ulike prosjektene dine. Spesielt nyttig er dette der det er ulik risiko involvert.

Hvis alle prosjektene dine samles i ett firma, ender det lett med at et mislykket satsingsområde får negative konsekvenser for de vellykkede områdene av selskapet. Med et holdingselskap som paraply over dine ulike satsinger, vil du ha skapt en effektiv modell for spredning av risiko gjennom holdingselskapets eierskap i flere selskaper, mens du som privatperson står på trygg avstand. Ved hjelp av uttak til holdingselskapet kan du enkelt og skattefritt reinvestere overskudd fra ett selskap i ett av de andre selskapene du er (med)eier i.

Et holdingselskap er egentlig et helt vanlig akjseselskap (NUF eller AS) som eier aksjer i et annet AS eller NUF.

Skulle ett datterselskap gå konkurs vil dette ikke affektere holdingselskapet på annen måte enn at investeringen i det ene datterselskapet går tapt.

Hadde virksomhetene vært organisert i samme selskap kunne eierne tapt alt. Det gis ikke fradrag på tap på aksjeinvesteringer. Skulle et datterselskap gå konkurs vil altså ikke morselskapet kunne fradragsføre tapt aksjekapital.