Starte AS

Start AS raskt og problemfritt!

Hjem Hylleselskap Ferdig registrert aksjeselskap Starte firma Starte aksjeselskap Starte Nuf

Starte AS med organisasjons nummer og bankkonto på timen!

Fra Kun K100,- Inkl. Mva


Starte Nuf firma og få firmaet levert på epost innen 3 timer.

Kun Kr 900,- Inkl. Mva


Starte AS Nå! Registrer Nuf firma Nå!

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

starte AS, starte AS på 5 minutter, starte AS med ferdig bankkonto, starte AS som er ferdig registrert, hvordan starte as, starte as firma, Starte AS kun kr250 inkl. Mva, starte as, hvordan starte as, starte as firma, starte as informasjon, starte as hjelp, starte firma, starte firma på 5 minutter, starte firma i dag, aksje selskap, aksjeselskap fordeler, stifte as, registrere as, etablere as, starte aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, etablering av as, starte et as, etablere aksjeselskap, hvordan starte aksjeselskap, aksjeselskap, registrere aksjeselskap, opprette aksjeselskap, starte as aksjekapital, starte aksjeselskap 2012, nye regler for aksjeselskap, vedtekter aksjeselskap, eget firma, nuf selskap, aksjeselskap 30000, stiftelsesdokument aksjeselskap, starte eget selskap, as eller enkeltmannsforetak, aksjeselskap as, stifte aksjeselskap, starte firma,starte eget firma, starte en bedrift, verdivurdering av selskap, starte firma i norge, hvordan starte en bedrift, starte bedrift, hvordan starte bedrift, oppstart av bedrift, starte virksomhet, aksjeselskap aksjekapital, hvordan starte eget firma, starte eget foretak, hva er et aksjeselskap, nuf, starte nuf, start nuf, start aksjeselskap, firma hjelp, enkeltpersonforetak regnskap, hvordan starte as, opprette as, hva er nuf, opprette nuf, hvordan føre regnskap, firmahjelp regnskap, lønn autorisert regnskapsfører, registrere as, etablere nuf, starte as firma, nuf firma, starte eget firma, etablering av nuf, stifte as, registrering av firma, hvordan registrere firma, registrere nuf, opprette enkeltmannsforetak, etablere enkeltmannsforetak, etablere aksjeselskap, enkeltmanns foretak, etablering av as, registrere aksjeselskap, etablering av aksjeselskap, registrering av aksjeselskap, firmahjelp, registrere enkeltmannsforetak, registrere foretak, holding selskap, stifte aksjeselskap, starte eget foretak, nuf eller as, as eller enkeltmannsforetak, registrer firma, firma registrering, starte holdingselskap, hvordan starte aksjeselskap, starte en bedrift, aksje selskap, etablere as, nuf utbytte, starte nuf, starte firma, hvordan etablere en bedrift, starte enkeltmannsforetak, nuf selskap, tinginnskudd, Rapporteringsplikter for Nuf firma i England, Rapporteringsplikter for Norsk avdeling av utenlandsk foretak i England, Starte firma kun kr 3 500 inkl. Mva, starte firma kun kr 999 Inkl Mva, starte NUF Kun kr 999, starte holdingselskap, starte holding selskap for eiendom,

Mobil: 486 300 24 - 24/7/365

Bedriftsrådgivning og Rekruttering AS, Org. Nr.: 967705373 - Junkerveien 8 - 1367 Snarøya -  Epost: post@starte-as.com  -  Telefon :  486 300 24  

Næringseiendom og privat eiendom som aksjeselskap

- Si at man ønsker å kjøpe en næringseiendom eller en privateiendom som et investeringsobjekt. Kanskje ser man for seg en tidshorisont på 3-5 år før man velger å selge eiendommen og realisere gevinsten. Man oppretter da et eget aksjeselskap og kjøper eiendommen gjennom dette selskapet. Den dagen man ønsker å selge eiendommen selger man i stedet aksjeselskapet.

- Hvordan blir dette mer lønnsomt enn å selge eiendommen på vanlig måte?

- Dersom du kjøper en næringseiendom eller en privateiendom og selger den på et senere tidspunkt med gevinst, utløses det en beskatning på 28 prosent for nærringseiendom og privateiendom, av differansen mellom det du kjøpte eiendommen for og det du solgte eiendommen for. I tillegg kommer dokumentavg

Men i 2004 ble Fritaksmodellen innført for aksjebeskatning, som kort forklart betyr at gevinst på salg av aksjer, eiet av et annet aksjeselskap, er skattefri. Siden fritaksmodellen ikke gjelder for personlige aksjeeiere er det altså en grunnleggende forutsetning for denne strukturen at eiendomsinvesteringene gjøres gjennom et Holdingselskap.

Spar 2,8 millioner kroner

Eksempel: Holdingselskapet har bestemt seg for å kjøpe eiendommen Fritaksgaten 1. Holdingselskapet oppretter da et datterselskap som de for ordens skyld gir navnet Fritaksgaten 1 AS. Man lar det nye selskapet gjøre selve kjøpet av eiendommen for 50 millioner kroner. Tre år senere har eiendommen steget til en markedsverdi på 60 millioner kroner, og Holdingselskapet legger da selskapet Fritaksgaten 1 AS ut for salg.

Kjøperen kjøper aksjene, og selve eiendommen skifter dermed ikke eier. Selskapet Fritaksgaten 1 AS forblir eier og hjemmelshaver til eiendommen også etter salget og overtagelsen.Men hva så med gevinsten? Jo, Holdingselskapet solgte ikke eiendom, men aksjene. I tråd med Fritaksmodellen er gevinsten for Holdingselskapet da skattefri, og man har spart 2,8 millioner kroner på denne strukturen. I tillegg til sparer man kr 150 000 (2,5%) i dokumentavgift til staten. Totalt besparelse er drøyt 3,0 millioner kroner

Dersom du deretter ønsker å ta deler av gevinsten ut fra Holdingselskapet som personlig utbytte, må du riktignok betale ordinær utbytteskatt på dette. Men erfaringsvis ønsker de fleste å reinvestere hele eller store deler av sine gevinster i nye prosjekter.

Fordeler

- Er det ingen ulemper ved dette? Da burde vel alle selge eiendom som aksjeselskap?- Det er få eller ingen ulemper. Hvis jeg skal nevne noe, så vil det være at eiendom avskrives i et aksjeselskap, og at man som kjøper derfor må være klar over konsekvensene av dette. Dersom en eiendom har ligget i et aksjeselskap i mange år, eller eiendommen har steget betydelig i verdi, har den i regnskapet en langt lavere avskrivningsverdi enn kjøpesummen.

Lavere avskrivningsverdi betyr mer skatt for eier, og potensielt en større beskatning dersom det på noe tidspunkt er aktuelt å selge eiendommen ut av selskapet igjen, for eksempel ved seksjonering. En transaksjon av et aksjeselskap stiller helt andre krav, og helt andre spørsmål kommer på banen sammenlignet med rent kjøp og salg av eiendom.

Det omsettes et stort antall næringseiendommer og privateiendommer i løpet av året, og i svært mange av tilfellene vil det være lønnsomt å organisere kjøp og salg i såkalte single purpose-aksjeselskaper.

Vil bli mer brukt

Å omsette eiendom som aksjeselskap har blitt mer vanlig de senere årene, og det er allerede benyttet i relativt stor utstrekning også i hele landet.

Dette gjelder alle typer næringseiendom og privateiendom, men hovedsakelig i en størrelse hvor det profesjonelle markedet opererer. Og mer vil det bli.

- Ja, vi er sikre på at det her i Norge vil bli hyppigere brukt i årene fremover, og at det vil bli en betydelig profesjonalisering av prosessen på salg og kjøp av eiendom som aksjeselskap